NOTA LEGAL I POLÍTICA PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Responsable del lloc web

En compliment amb el deure d'informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l'entitat tiular d'aquest Web www.nal3.com:

Titular: NAL3 TEAM, S.L.

Domicili Social: Balmes, nº 205, principal 1ª – 08006 – Barcelona

Tfn.: + 34 932388080

E-mail: info@nal3.com

C.I.F: B-60762705

 

Condicions Generals d'Utilització

 

1. Limitacions d'ús

L'accés a aquest lloc web té caràcter gratuït i la seva visualització no requereix prèvia suscripció o qualsevol tipus de registre. Els usuaris hauran d'utilitzar la informació continguda en aquest lloc web en compliment de la legislació aplicable a cada cas, respectant els drets de propietat intel·lectual de NAL3 o tercers.

L'usuari no realitzarà a través dels serveis que posa a la seva disposició NAL3 cap acció que pugui causar dany o alteracions als continguts, ni obstaculitzarà el bon funcionament del lloc web. No causarà problemes tècnics de cap tipus, transferint elements susceptibles de portar virus informàtics o de danyar, interferir o interceptar de forma total o parcial l'actual web.

En cap cas NAL3 serà responsable de l'ús inadequat d'aquest lloc web o dels seus continguts, o de les conseqüències que aquest ús pugui originar.

 

2. Limitació de responsabilitat

NAL3 no garantitza que les seves pàgines es trobi operatives, ni que els seus continguts siguin complets, exactes o fiables en cap moment. NAL3 es reserva el dret a modificar en qualsevol moment, sense previ avís, els continguts d'aquest lloc web i les Condicions Generals d'Accés. 

En cas d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, NAL3 té el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de preavís l'accés al present lloc web, així com a reservar-se el dret de presetació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici del qual procurarà posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies així ho permetin.

D'aquesta forma, s'exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la manca de disponiblitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels seus serveis i la utilitat que els usuaris puguin haver atribuït al present lloc web. 

 

3. Propietat Intel·lectual

La totalitat d'aquest lloc web i les parts que el componen es troben protegides per les lleis espanyoles i internacionals sobre Propietat Intel·lectual i Industrial.

Els drets de propietat intel·lectual sobre els continguts d'aquest lloc web pertanyen a NAL3, excepte aquelles empreses amb les quals hagi signat el corresponent contracte per a la provisió de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de Propietat Intel·lectual i Industrial.

L'exercici dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació dels continguts és exclusiu de NAL3, sense perjudici de l'exercici per part de tercers del dret a cita.

L'usuari que accedeixi a aquest web no pot copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir, vendre els elements anteriorment nomenats o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda, sense citar expressament la seva procedència.

Únicament queda autoritzada la visualització i càrrega per a l'ús personal i no comercial de l'usuari, sense que pugui fer-ho extensiu a terceres persones o entitats. Queda expressamente prohibida l'alteració del contingut o estructura d'aquest lloc web per part de l'usuari sense el permís explícit i per escrit de NAL3. Qualsevol utilització d'aquest lloc web o dels seus continguts contrari a la normativa vigent podrà ser perseguida.

 

4. Política de Privacitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal

Accés públic al web de NAL3 TEAM

D'acord amb l'establert a l'"Avís Legal" d'aquest Web i en la normativa aplicable en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, tot Usuari que faciliti dades de caràcter personal a NAL3 TEAM, S.L. (en endavant, NAL3) a través d'aquesta pàgina Web o per altres vies (per exemple, les xarxes socials) queda informat expressament dóna consentiment per a la incorporació de les dades d'aquest, amb la finalitat de contactar amb el remitent de la informació, donar resposta a la sol·licitud, petició o consulta i fer un seguiment posterior.

Excepte que se'ns hagi comunicat la seva voluntat en contra, marcant la casella d'oposició que NAL3 ha posat a la seva disposició al momento de recapte de les dades o ens la comuniqui a la direcció de correu electrònic lopd@nal3.com , aquests es podran utilitzar per a realitzar, inclús per correu electrònic, posteriors comunicacions relacionades amb els serveis prestats per NAL3. L'usuari pot revocar el seu consentiment, en qualsevol moment, comunicant-ho a NAL3 a través de la referida direcció de correu electrònic.

La informació continguda en aquestes comunicacions podrà ser remesa a qui es faci seguidor de NAL3 a les xarxes socials. El fet de convertir-se en amic o seguidor implica l'autorització per al tractament de les dades amb aquesta finalitat. Si desitja deixar de rebre aquesta informació o que aquestes dades siguin cancel·lades, pot donar-se de baixa com a seguidor del nostre perfil. A més, els seguidors en xarxes socials poden deidxar d'exercir els drets que la Llei els hi reconeix, conforme al que s'indica al darrer paràgraf d'aquesta Política de Privacitat, si bé, perquè aquestes plataformes pertanyen a tercers, les respostes a l'exercici de drets per part de NAL3 quedaran limitades por les funcionalitats que permetin la xarxa social de la qual es tracti.

En qualsevol cas, les dades obtingudes a través d'aquesta pàgina Web o per altres vies (per exemple, les xarxes socials) seran adequades, pertinents i no excesives en relació amb l'àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s'obtinguin.

L'usuari és lliure de facilitar o no les dades que es puguin requerir amb ocasió de la sol·licitud d'informació que realitzi o de la suscripció o alta en algun dels serveis oferts per part de NAL3 en aquest Web o en qualsevol altre plataforma, a excepció dels camps que en cada formulari es trobin marcats amb un asterisc, els quals són d'obligatorietat i necessaris perquè el formulari pugui ser enviat. En cas que aquests camps no siguin emplenats, no podrà fer-se efectiva la petició o sol·licitud de l'usuari.

NAL3 es reserva el dret de modificar la present Política de Protecció de Privacitat en qualsevol moment, amb la finalitat d'adaptar-la a novetats legislatives o canvis en les seves activitats.

En cas de que l'Usuari proporcioni dades de terceres persones, és la seva responsabilitat informar-li prèviament de tot el disposat en la present Política de Privacitat i obtenir el seu consentiment explícit per al tractament de les dades amb les finalitats indicades.

L'usuari és responsable de que la informació que proporcioni a través d'aquest web sigui vertadera. A aquests efectes, l'interessat dóna resposta de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal forma que doni resposta a la seva situació real. L'interessat serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni i dels perjudicis que allò causi a NAL3, als seus clients o a tercers. 

NAL3 garantitza la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que siguin facilitades. Amb aquesta finalita, tenen implantades les mesures de seguretat de tipus tècnics i organitzatiu que calen per evitar l'alteració i pèrdua, tractament o accés no autoritzats, d'acords amb l'establert en la normativa vigent. No obstant, l'usuari haurà de tenir en compte que les mesures de seguretat a Internet, deguda la seva naturalesa i caràcter global, no són inexpugnables. 

Els interessats podran exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat, supressió, cancel·lació i oposició, sol·licitant-ho per escrit, acompanyat de còpia del seu DNI o document equivalent. La sol·licitud haurà de dirigir-se a NAL3 TEAM, S.L. al carrer de Balmes, nº 205, Principal, 1ª 08006 – Barcelona.

 

5. Vincles o enllaços hipertextuals

Cap tercer podrà establir la relació de 'framing' entre les seves pàgines web i el present lloc web. En relació amb els enllaços inclosos al present lloc web dirigits a altres llocs no gestionants per NAL3, aquesta empresa manifesta que no exerceix cap tipus de control sobre cap d'aquests llocs, ni és responsable del contingut dels mateixos.

Els vincles que aquest lloc web pugui contenir s'ofereixen, únicament, a mode de referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris, servicios o productes oferts des dels mateixos.

 

6. Altres condicions 

Les presents Condicions Generals d'Utilització i totes les relacions que s'estableixin entre l'usuari i NAL3 seran regides per la legislació espanyola.

L'utilización del lloc web implica l'acceptación de les anteriores Condicions Generals d'Utilització.

 

7. Legislació i jurisdicció aplicable

El present Avís Legal se regeix per la normativa espanyola vigente que li és d'aplicació.

Per a la resolució de les controversies que puguin derivar-se com a conseqüència d'allò disposat en les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L'usuari, en virtud de l'acceptació de les condicions recollides en aquest Avís Legal, renuncia expressament a qualsevol altre finalitat que pugui correspondre-li.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permet sotmetre's a un fur en concret, l'usuari renuncia expressament al fur que pogués correspondre-li i es sotmeti voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

 

SUBSCRIU-TE!

Rep cada mes continguts exclusius.

A nosaltres tampoc no ens agrada l'spam. El teu Email està segur amb nosaltres.

Necessites alguna cosa?

Si tens dubtes, comentaris o consultes, pots comunicar-te amb nosaltres completant aquest formulari.

L'equip de Nal3 estarà encantat de respondre't.

O si ho prefereixes, pots contactar-nos per telèfon.

93 238 80 80